SMD – Stowarzyszenie Mlodzi Demokraci

SMD – Stowarzyszenie Mlodzi Demokraci

Chairman: Milena Kowalska
Secretary General: Marcin Wojtera
International Secretary: Agata Czyżewska

ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa

international@smd.org.pl
www.smd.org.pl