CDJA Christen Democratisch Jongeren Appel

CDJA – Christen Democratisch Jongeren Appel

Chairman: Tom Scheepstra
Secretary General: Jiska Post
International Secretary: Jonathan Mol

 

Buitenom 18, 2514 XA, Den Haag
secretaris@cdja.nl
www.cdja.nl