SDM Slovenska Demokratska Mladina

SDM – Slovenska Demokratska Mladina

Chairman: Simona Purkat
Secretary General: Jan Gajšek
International Secretary: Zala Tomašič

 

Trstenjakova 8 – Ljubljana 1000
tajnistvo@sdm.si
www.sdm.si