SDM Slovenska Demokratska Mladina

SDM – Slovenska Demokratska Mladina

Chairman: Dominik Štrakl
Secretary General: Nejc Brence
International Secretary: Žiga Ciglarič

 

Trstenjakova 8 – Ljubljana 1000
tajnistvo@sdm.si
www.sdm.si