NG SLS – Nova Generacija Slovenske ljudske stranke

NG SLS – Nova Generacija Slovenske ljudske stranke

Chairman: Kaja Galič
Secretary General: Boštjan Furlan
International Secretary: Andrej Jerman

Nova Generacija SLS
Gospodinjska ulica 8,
1000 Ljubljana,
Slovenia
novageneracija@novageneracija.si
http://www.novageneracija.si/